Een ongeëvenaard cryolipolyse-apparaat, uitzonderlijke eigenschappen!

Cryolipolysis

Het Medical Cryo-systeem past een fysisch principe toe dat al meer dan honderd jaar bekend is en dat adipocyten gevoeliger zijn dan andere cellen voor langdurige blootstelling aan kou.

Thermische schok

Dit cryolipolyse-apparaat veroorzaakt een thermische schok door de temperatuur van de beoogde zone te verhogen en deze vervolgens tot -5 ° C te laten afkoelen. De resultaten zijn dus geoptimaliseerd.

De cryode

Echte innovatie in de wereld van de esthetische geneeskunde, het Cryocode Medical Cryo System zorgt voor een aangenamere verzorging zonder verbruiksartikelen en optimale resultaten.

Wat is cryolipolysis?

Aspiration sous vide du pli adipeux par la Cryode
Aspiration sous vide du pli adipeux par la Cryode

Cryolipolyse hanteert een natuurkundig principe dat al meer dan honderd jaar bekend is, namelijk dat vetcellen, de adipocyten, gevoeliger zijn voor een langdurige blootstelling aan koude dan andere cellen.

Het Medical Cryo System combineert het vacuümzuigen van de vetlaag, met behulp van een handstuck genaamd “Cryode”, met de afkoeling ervan tot een temperatuur van tussen de -5°C en de 0°C.

Dit veroorzaakt kristallisatie en vervolgens apoptose van het vet in de adipocyten.

De superioriteit van het medical cryo system

Voor optimale resultaten wilde onze afdeling Research & Development een apparaat ontwikkelen met een hogere thermische schok dan bij de momenteel verkochte apparaten. Daarom bedachten wij een eerste opwarmingsfase van een paar minuten, waarbij de te behandelen zone wordt opgewarmd tot zo’n 39 à 40°C.

Vervolgens daalt in de cryogene fase de temperatuur van die omgeving tot -5°C.

Alle wetenschappers zijn het erover eens dat via een grotere thermische schok een beter resultaat wordt behaald. Dankzij deze eigenschap staat het Medical Cryo System aan de top van alle momenteel verkochte cryolipolyse-technologieën.

De Cryode van het Medical Cryo System

Vergeleken met andere producten voor cryolipolyse onderscheidt het Medical Cryo System zich door de ronde vorm van de Cryode en doordat er geen membraan nodig is.

De Cryode is van geleidend metaal en verdeelt de aanzuiging over de volledige binnenkant van het hulpstuk en het gehele aluminium oppervlak maakt optimaal contact met de huid. De resultaten zijn beter en de reiniging wordt zo eenvoudiger!

Bovendien zijn er vier hulpstukken (twee grote en twee kleine) voor een zo goed mogelijke aanpassing aan de anatomie.

La cryode du Medical Cryo System
La cryode du Medical Cryo System

Een egale verdeling van de koude

De vier Peltier-elementen bevinden zich aan de buitenkant, rond het gedeelte dat in contact komt met de huid. Ze verzekeren een uniforme verdeling van de koude over het geheel van het aangezogen volume.

De behandeling is aangenamer voor de patiënt, die niet langer het gevoel van intense koude ervaart dat traditionele cryolipolyse-apparaten veroorzaken.

Dit nieuwe apparaat van cryolipolysis maakt het mogelijk om een ​​optimaal resultaat te verkrijgen:

  • Zonder het genereren van hematomen of laesies.
  • Door een zeer nauwkeurige drukgradiënt te beheersen.
  • Door effectief te behandelen zonder fibreuze of spiercellen aan te raken.

Een eenvoudig en veilig cryolipolyse-apparaat

Drie automatische modi en een expertmodus staan ​​ter Uwer beschikking. Hiermee kunt U de meest geschikte zorg bieden op basis van de initiële diagnose.

Handsfree apparatuur

Het Medical Cryo-systeem is geen afhankelijke operator, dus U hebt uw handen vrij om iets anders te doen, en U hoeft er niet altijd te zijn. Met het Cryo Permanent Control Process (CPCP) kunt u niettemin zorgen voor een soepel verloop van de behandeling.

Hoe verloopt een cryolipolysis-sessie?

Na een diagnose die de meting van de vetplooi omvat, markeert de arts de te behandelen gebieden alvorens de cryodes te plaatsen (cryolipolysehandstukken).

De klant voelt, vanaf de eerste minuten van de behandeling, een gevoel van intense kou. Het zal echter snel verdwijnen, dankzij het verdovende effect van de kou. De sessie duurt ongeveer 45 minuten, de klant ligt comfortabel en kan genieten van dit moment van ontspanning om te lezen, te slapen of zelfs zijn smartphone te raadplegen. Omdat het apparaat niet afhankelijk is van de operator, kan de behandelaar tegelijkertijd zorgen voor actuele zaken of zelfs een ander consult ontvangen.

De klant kan aan het einde van de behandeling zijn activiteiten hervatten zonder enig schaamtegevoel en zonder bijwerkingen. De zeldzame roodheid op zijn huid zal een paar uur na de sessie verdwijnen. De vetcellen worden dan in de loop van de daaropvolgende weken op natuurlijke wijze geëlimineerd.

Zichtbare resultaten in één sessie, zonder operatie

De vetmassa is zichtbaar verminderd na 4 tot 8 weken, de geelimineerde massa vertegenwoordigt ongeveer 30% van de bestaande vetlaag.

Wetenschappelijke studies over cryolipolyse laten zien dat:

De blootstelling aan koude door extractie van energie leidt tot de apoptose van vetcellen, dat wil zeggen hun natuurlijk geprogrammeerde dood.
Dit proces doet ontstekingscellen vrijkomen die in de weken na de sessie de behandelde vetcellen geleidelijk aan afbreken. Dit vermindert de dikte van de vetlaag.
Het vet in de adipocyten komt langzaam vrij en wordt door het lymfesysteem vervoerd en vervolgens verwerkt en uitgescheiden op dezelfde manier als vet uit voedsel.

Heeft u vragen? Vraag gerust zonder verplichtingen, bijkomende inlichtingen.